Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


 

7. Nesutinku, kad Dekalogas buvo duotas tik žydams. Juk tai parodo Dievo charakterį. Pirmieji  keturi įsakymai parodo, koks yra Dievas. Noriu paklausti, ar švenčiate Sabatą? 

Dėl Dekalogo ir jūsų klausimo apie Sabatą, norėčiau atsakyti klausimu į klausimą: O jūs pati ar laikotės Sabato? Turiu omenyje, tokio, kokį jį aprašo Dievas Rašte, kaip jo turėtų būti laikomasi. Kad lengviau būtų atsakyti į šį klausimą, pacituosiu keletą Rašto vietų, paskui pakomentuosiu paryškintas vietas.

„Šešias dienas dirbk ir atlik visą savo darbą; bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo Dievo sabatas; joje nedirbk jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus, nei tavo dukra, nei tavo tarnas, nei tavo tarnaitė, nei tavo galvijai, nei tavo ateivis, esantis tavo vartuose; nes per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, o septintąją dieną ilsėjosi; todėl VIEŠPATS palaimino sabato dieną ir ją pašventino.“ (Iš 20:8-11)
„Todėl jūs laikykitės sabato; nes jis jums yra šventas; kiekvienas, kuris jį suterš, tikrai bus baudžiamas mirtimi; nes kiekvienas, kuris per jį dirbs kokį darbą, ta siela bus iškirsta iš savo tautos tarpo. Šešias dienas gali būti atliekamas darbas; bet septintąją dieną yra poilsio sabatas, šventas VIEŠPAČIUI; kas sabato dieną darys kokį darbą, tas tikrai bus baudžiamas mirtimi. Todėl Izraelio vaikai turės laikytis sabato, švęsti sabatą per savo kartas kaip amžiną sandorą.“ (Iš 31:14-16)
„Šešias dienas turi būti atliekamas darbas, bet septintąją dieną jums bus šventa diena, poilsio sabatas VIEŠPAČIUI; kiekvienas, kuris per ją darys darbą, bus baudžiamas mirtimi. Nekurkite ugnies sabato dieną nei vienoje jūsų buveinėje“. (Iš 35:2-3)

Paskaičiusi Kunigų knygos 23-25 skyrius, rasite dar daugybę nurodymų, kurių privalote laikytis, jei švenčiate sabatą, įskaitant gyvulių aukojimą ir įvairias su tuo susijusias smulkmenas.

Dabar paklauskite savęs, ar jūs, įskaitant jūsų šeimos narius, visa tai iki smulkmenų vykdote, nei maisto gamindama tą dieną namuose (nekurdama ugnies), nei jokio net ir mažiausio darbelio į rankas nepaimdama?.. Ir, jei šalia jūsų yra tokių, kurie taip pat uoliai laikosi Sabato, o jūs netyčia kada nudirbote Sabato metu kokį darbą, tai pagal Dievo nurodymus, atleiskite, bet jūs turėtumėte būti užmušta – apie tai skaitome daugumoje Senojo Testamento vietų, įskaitant paminėtą Išėjimo knygos 31 skyriaus ištrauką („...kas sabato dieną darys kokį darbą, tas tikrai bus baudžiamas mirtimi“). Manau, jei nuoširdžiai atsakysite sau į šį klausimą, rasite atsakymą, kaip yra šiandien su Sabato šventimu.

O dėl to, kad nesutinkate, jog Dekalogas buvo duotas tik Izraelio tautai, kaip tuomet pakomentuotumėte, kad ir šią, mano cituotą Išėjimo knygos vietą: „Todėl Izraelio vaikai turės laikytis sabato, švęsti sabatą per savo kartas kaip amžiną sandorą“? Kaip jūs ją suprantate?

Skaitant, kokius klausimus užduodate, labai rekomenduočiau paskaityti „Biblijos studijavimo pagrindų“ pamokas. Manau, kad jos jums padėtų rasti atsakymus į daugybę panašių klausimų, susijusių su Įstatymu ir konkrečių dekalogo punktų laikymusi. O ir šiaip, manau, įneštų daug aiškumo apie Raštą bei Senąjį ir Naująjį Testamentus.

< Grįžti į bendrą klausimų sąrašą| Kitas klausimas>

© A.B.U. 2007-2012