©
 

Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


Norėdami perskaityti atsakymą į klausimą, spauskite ant konkretaus klausimo.

1. Ką reiškia „Malonės žinia“?

2. Perskaičiau KJV Biblijos lietuviškame vertime „Himną meilei“ (1Kor 13 sk.) ir sutrikau. Kodėl vietoje žodžio „meilė“ čia yra išversta „geraširdiškumas“?

3. Jūsų straipsnyje apie krikštus liko nepastebėtas vienas svarbus įvykis, aprašomas Apd.10 skyriuje. Kornelijaus (pirmojo pagonio) krikštas kaip ir patvirtina minėtas pastabas apie žydų kunigystę, bet vertėtų dar kartą pergalvoti, ar kartais ta kunigystė neišsilieja pagonims po krikšto Šventąja Dvasia? Būdami Kristaus kūne, mes gi esame taip pat ir Jo kunigystės dalininkai.

4. Norėčiau paprašyti jūsų komentaro dėl Mato evangelijos pabaigos, kai Jėzus siunčia mokinius į visą pasaulį skelbti ir krikštyti. Jis kalba apaštalams ir mokiniams, bet... jis siunčia į visą pasaulį. Ar tai neturėtų būti krikštas ir mokymas taipogi ir pagonims? Beje, prisimenu vietą apie paraginimą (Hbr 6:1-2) – ši vieta, nors ir orentuota hebrajams, bet kalba ne krikšto naudai... Nors va, Gal 3:26-28 kalba kaip ir už krikštą? Sudėtinga... Paulius kalbėjo Rom 6 skyriuje apie krikštą Jėzuje kaip jo mirtyje (čia jis galėjo kalbėti apie „mus“ - žydus ir „jus“ - pagonis) bet jei galėtumėt, norėčiau dar šiek tiek komentarų. Tikrai idomu.

5. Ar jūs laikotės 10 Dievo įsakymų?

6. Kaip suprasti Dievą, esantį trijuose asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia?

7. Nesutinku, kad Dekalogas buvo duotas tik žydams. Juk tai parodo Dievo charakterį. Pirmieji  keturi įsakymai parodo, koks yra Dievas. Taip pat noriu paklausti, ar švenčiate Sabatą?

8. Norėčiau paklausti apie Apreiškime Jonui išvardintas 7 bažnyčias, ypač Laodikėjos. Adventistai aiškina, kad mes gyvename paskutiniame Laodikėjos laikotarpyje.

9. Jūs sakote, kad pragaras amžinas. Juk Dievas gailestingas, negi jis žiūrės į kenčiančius žmones?


10. Gal galėtumėte man išaiškinti 2Pt 2:4, kad Dievas laiko tamsybėje puolusius angelus?

11. Kur dabar yra Šėtonas – danguje ar žemėje?


12. Rašote, kad Kristus sugrįš į žemę ir karaliaus 1000 metų, mes būsime paimti į dangų, bet Raštas sako (2Pt 3:10), kad sudegs elementai. Bus nauja žemė ir naujas dangus, tai vadinasi neliks žemėje žmonių?

13. Rašote, kad Petras rašė laiškus tik žydams, bet juose jis kreipiasi į ateivius. O ar ne mes juk esame ateiviai?

14. Kaip Dvasia veikia mus ar mūsų gyvenimuose?


15. Esu girdėjęs, kad Ieva turėjo santykių su Šėtonu, ko pasekoje gimė Kainas. Ar tai tiesa?


16. Skaitau Laiško romiečiams pamokas ir kilo klausimas. Pagal Nabukdnecaro sapną žemėje viešpataus 5 karalystės: Babilonas, Medijos-Persijos, Graikijos, Romos ir, kaip jūs rašote, Antikristo. Kokiame tuomet periode mes dabar gyvename? Juk Antikristas bus suspaudimo laikotarpyje. Aš girdėjau, kad kojos pirštai – tai Europos sąjunga, tai geležis, sumaišyta su moliu.


17. Adventistai, kur aš anksčiau lankydavausi, sakydavo, kad nereikia švesti jokių katalikiškų švenčių: Kalėdų, Velykų. Velykos – tai Pascha, tai išėjimas iš Egipto vergovės. Ar galiu šeštadieniais/sekmadieniais dirbti? Ar galiu šeštadieniais/sekmadieniais dirbti?

18. Noriu išsiaiškinti ar Sūnus ir Tėvas yra vienas ir tas pats  Dievas pagal Izaijo 9:6-7eilutes?

19. Anksčiau šeštadieniais eidavau į bažnyčią ir kartu su visais šlovindavau Dievą. Nes parašyta, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę per 6 dienas, o 7 dieną jis palaimino ir pašventino, nes joje ilsėjosi po visų savo darbų. Dievas nurodė žydams, kad 7 diena yra Sabatas. Aš noriu ne tik melstis ir skaityti, bet Dievą pagerbčiau giesmėmis, malda, žmonių bendravimu. Pamėginau dirbti šeštadienį. Mano sąžinė labai nuliūdo ir jaučiausi negerai...

20. Kaip vadinti įtikėjusius pagonis pagal Pauliaus evangeliją?

21. Ar pragaras dabar egzistuoja? Pagal Jono Apreiškimą pragaras ir mirtis bus įmesti į ugnies ežerą. Kur dabar yra įtikėję ir neįtikėję mirę žmones?

22. Man iškilo klausimų dėl dvylikos apaštalų skelbiamos Karalystės evangelijos laiko. Tuo pačiu laiku buvo skelbiama Pauliaus Malonės evangelija. Ten juk sakoma, kad Dievas nėra šališkas nei žydams, nei graikams. Kaip suprasti, kad vienu laikotarpiu buvo skelbiamos skirtingos Evangelijos – juk Petras ir kiti ėjo pas apipjaustytus, o Paulius pas neapipjaustytus?

23. Dvylika mokinių yra pavesti mokyti izraelitus, jiems skirta Apipjaustymo evangelija. Pauliaus evangelija skirta pagonims – mums. Mano klausimas yra tai ar mums dabar nebereikia tikėti tuo, ką dvylika mokinių skelbė? Ar mums nereikia klausytis ir elgtis pagal jų pasakytus žodžius? Negi mums reikia klausytis tik Pauliaus evangelijos? Ar mums nebereikia skaityti evangelijų (Mato, Morkaus, Luko ir Jono), nes tai ne mums skirta?

24. Kadangi dvylikai mokinių buvo pavesta mokyti izraelitus pagal jiems skirta Apipjaustymo evangeliją, o Pauliui – mokyti Evangelijos, skirtos pagonims, tai ar mums dabar nebereikia tikėti tuo, ką dvylika mokinių skelbė ir klausytis bei elgtis pagal jų pasakytus žodžius? Negi mums reikia klausytis tik Pauliaus evangelijos? Ar mums nebereikia skaityti evangelijų (Mato, Morkaus, Luko ir Jono), nes tai ne mums skirta?

25. Skaitant Apd 20:7 randu parašyta: „Pirmą savaitės dieną, mokiniams susirinkus laužyti duonos...“ Ar pirmoji savaitės diena yra ta pati sabato diena, kurią švęsdavo izraelitai?

26. Kaip Jūs žiūrite į išgydymo stebuklus, kurių pavyzdžių galime rasti įvairiose bendrijose ir kurie atsispindi žmonių liudijimuose? Ką reiškia žodžiai Biblijoje, sakantys: „Dėkite rankas ant ligonių ir jie pagys“, realiai veikiantys mūsų susirinkimų metu?
Mumyse, ir Jūs su tuo sutinkate, dabar gyvena Šventoji dvasia, ta pati kuri prikėlė Jėzų iš kapo. Mes dabar Jėzuje Kristuje, kaip ir apsirengę Juo. Biblija rašo, kad mes turime elgtis taip pat kaip Jėzus Kristus. O juk jis visada visur gydydavo ligonius. Rašoma: „Jūsų darbus lydės ženklai ir stebuklai“.


 
© A.B.U. 2007-2012