Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


 

9. Jūs sakote, kad pragaras amžinas. Juk Dievas gailestingas, negi jis žiūrės į kenčiančius žmones?

Taip, tiesa, Dievas gailestingas. Bet juk Savo gailestį, Savo meilę, Savo malonę Jis mums išreiškė per Kristaus mirtį ant kryžiaus. ST rašoma, kad be kraujo praliejimo nėra nuodėmių atleidimo. Tokiu principu Dievas atleidžia nuodėmes. Tai ne mes, tai Jis nustatė tokią tvarką. ST rašoma, kad Dievas yra šventas ir negali žiūrėti į nuodėmę. Dievas visiškai netoleruoja nuodėmės. Dievas šiaip neatleidžia už nuodėmes. Tam, kad žmogui būtų atleistos nuodėmės, reikalinga kraujo auka. Tačiau bet koks kraujas netinka, reikalingas kraujas tokios aukos, kuri neturi nuodėmės. Vienintelis toks žmogus yra Jėzus Kristus – Jame nėra nuodėmės, tik Jo kraujas gali panaikinti nuodėmę. Todėl Kristus išliejo Savo kraują kaip auką už mūsų nuodėmes, kad mes turėtume atvirą kelią ateiti pas Dievą ir gauti Jo atleidimą. Tačiau kaip tai daroma? Ar Dievas visiems žmonėms ims ir atleis? Nepaisant to, jog yra rašoma, kad Dievas nori, jog visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų į tiesos pažinimą (1Tim 2:4), Jis aiškiai išdėsto žmonijai nuodėmių atleidimo „mechanizmą“. Jis davė žmonėms Evangeliją, kad ja patikėję žmonės gautų atleidimą dar būdami gyvi ant žemės. Jono evangelijoje Jėzus sako, kad niekas negali ateiti pas Tėvą kitaip negu per Sūnų. Jei žmogus nori ateiti pas Tėvą ir gauti Jo atleidimą, jis turi tai daryti per Sūnų – Jėzų Kristų. Kito kelio paprasčiausiai nėra. Tai vienintelis kelias, kurį Dievas mums parūpino. Taip, Dievas gailestingas, bet Jis parodė mums, kokiu būdu ir per ką Jis mums atleis. Atleidimas įmanomas tik per Jėzų Kristų. Todėl tik tie žmonės, kurie yra Kristuje, gaus nuodėmių atleidimą ir amžiną gyvenimą danguje. Visi žmonės žemėje gimsta Adome, o per Adomą mes paveldėjome nuodėmę ir mirtį. Žmogus yra miręs dvasiškai, jame nėra Dievo gyvybės. Tam, kad mes „atsikratytume“ Adomo paveldo, mums būtina atgimti Kristuje ir Jame gauti Dievo gyvybę. O kad mes atgimtume Kristuje, būtina viena Dievo nustatyta sąlyga – mes turime pasitikėti tuo, kad Kristaus auka ant kryžiaus pašalino mūsų nuodėmes. Raštas aiškiai sako, kad tik per tikėjimą Kristumi žmogus gauna nuodėmių atleidimą ir amžiną gyvenimą danguje. 
„Nes nuodėmės atlygis – mirtis; bet Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį." (Rom 6:23).  Visi tie, kurie nebus Kristuje, o pasiliks Adome, turės kentėti amžiną bausmę ugnies ežere, nes jie mirę, neturintys Dievo gyvybės. Atlygis už nuodėmę – mirtis. Toji dvasinė mirtis galiausiai taps antrąją mirtimi ugnies ežere (Apr 20:12-15). 

Sutinku, tikrai skaudu, kad bus nemaža žmonių, kurie bus perkelti į ugnies ežerą. Tačiau pagalvokite: Dievas juk nei vieno neverčia eiti į pragarą, tiesa? Jis paprastai ir aiškiai išdėsto, kokį žmogus turi pasirinkimą: ar tikėti Jėzaus Kristaus auka ir taip išvengti pragaro, ar atmesti Dievo tiesą, toliau gyventi netikėjime ir gauti už tai Dievo nustatytą atlygį... 

Dievas yra teisingas, Jis duos kiekvienam žmogui pagal nuopelnus. Mato evangelijos 11 skyriuje Jėzus kalbėjo netikintiems žydams, kad teismo dieną Sodomos nusidėjėliams bus žymiai lengviau negu tiems, kurie girdėjo žinią apie Jėzų Kristų, bet ja netikėjo. Pati sunkiausia bus bausmė tiems, kurie netikės Kristumi. Tai parodo, kad ugnies ežere žmonės gaus skirtingas bausmes. 

< Grįžti į bendrą klausimų sąrašą| Kitas klausimas>

© A.B.U. 2007-2012