Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


 

12. Rašote, kad Kristus sugrįš į žemę ir karaliaus 1000 metų, mes būsime paimti į dangų, bet Raštas sako (2Pt 3:10), kad sudegs elementai. Bus nauja žemė ir naujas dangus, tai vadinasi neliks žemėje žmonių?

Apreiškimo knygos 20 skyriuje paeiliui išvardinta eilė įvykių. Skyriaus pradžia prasideda Kristaus atėjimu į žemę ir 1000 metų karalystės įkūrimu. Tuomet Šėtonas bus surakintas ir įmestas į bedugnę duobę. Žemėje 1000 metų karaliaus Jėzus Kristus, bus taika, teisumas ir kitokie geri dalykai. Pasibaigus 1000 metų, Šėtonas bus paleistas iš duobės ir suburs žmones į kovą prieš Jeruzalę. Tačiau Dievas visas armijas sunaikins ugnimi iš dangaus, o Šėtonas bus įmestas į ugnies ežerą. Tuoj po šio įvykio seks paskutinis teismas, Jėzus Kristus sėsis į didįjį baltajį sostą teisti visų neišgelbėtų sielų pagal jų darbus, ir visus dvasiškai mirusius įmes į ugnies ežerą. Po didžiojo baltojo sosto teismo, sekančiame 21 skyriuje jau kalbama apie naują dangų ir naują žemę. Taigi po paskutinio teismo Dievas sudegins senąjį dangų ir senąją žemę ir sukurs naujus, kuriuose gyvens teisumas (2Pt 3 sk.). Kai bus sukurti naujas dangus ir žemė, tada prasidės amžinybė, o gyvenimas danguje ir žemėje prasitęs į amžinybę. Danguje ir žemėje gyvens visi teisieji, gavę Dievo teisumą, arba kitaip – išteisinti per Jėzų Kristų, atpirkti Jėzaus krauju. Danguje gyvensime mes – Kristaus kūnas, o žemėje Izraelio trauta, kuriems nuo Abraomo laikų buvo žadėta karalystė žemėje. 

Ten, kur Petras rašo, kad viskas bus sudeginta ir sutirps nuo didelio karščio, tai jokiu būdu nereiškia, kad žmonės bus sudeginti. Neišgelbėti žmonės tuo metu jau bus ugnies ežere, o mus, tikinčiuosius, sudeginti būtų visiška nesąmonė. Juk mums rašoma, kad mes esame išgelbėti iš ugnies ežero, mes jau turime amžiną gyvenimą, mes amžinai gyvensime danguje ir turėsime tokį kūną kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Mes jau esame Dievo vaikai per amžius, mes niekada nebepražūsime.

< Grįžti į bendrą klausimų sąrašą| Kitas klausimas>

© A.B.U. 2007-2012