Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


 

13. Rašote, kad Petras rašė laiškus tik žydams, bet juose jis kreipiasi į ateivius. O ar ne mes juk esame ateiviai?

Gal 2:7 skaitome: „Bet priešingai, kai jie pamatė, kad man buvo patikėta neapipjaustymo evangelija, kaip Petrui apipjaustymo...“ Petrui Dievas davė apipjaustymo (Izraelio tautos) evangeliją, o Pauliui – neapipjaustymo (pagonių) evangeliją. Kitaip tariant, Petras skelbė evangeliją, kuri buvo skirta Izraelio tautai, o Paulius skelbė evangeliją, skirtą pagonims. Taip pat toliau Gal 2:9 tęsiama ši mintis: „Ir kai Jokūbas, Kefas ir Jonas, kurie atrodė esą stulpai, pastebėjo man duotą malonę, jie padavė man ir Barnabui dešines draugystės rankas; kad mes eitume pas pagonis, o jie pas apipjaustymą.“ Taigi ne tik Petras, bet ir Jokūbas bei Jonas skelbė tą pačią apipjaustymo evangeliją. Šie trys apaštalai skelbė evangeliją, skirtą Izraelio tautai. Jie pas juos ėjo ir jiems rašė laiškus. Atkreipkite dėmesį – tuojau pat po Pauliaus laiškų pagonims seka laiškas „Hebrajams“. Pats laiško pavadinimas jau pasako, kokiam skaitytojui jis skirtas. Taip pat ir Jokūbo, Petro ir Jono bei Judo laiškai skirti tiems patiems apipjaustytiems – hebrajams, Izraelio tautai. Aš nei kiek tuo neabejoju, nes pasitikiu Rašto žodžiais, kad Dievas siuntė Petrą, Joną ir Jokūbą pas Izraelio tautą ir su Izraeliui skirta žinia. Ar tai reiškia, kad mums negalima jų skaityti? Taip manyti būtų visiškai kvaila. Paulius rašo, kad visas Raštas yra duotas mūsų tobulinimui. Tačiau Izraeliui skirtuose laiškuose yra mokslas, kuris yra taikytinas jiems asmeniškai. Mes skaitome Izraeliui parašytus raštus ir iš jų daug ko pasimokome, daug ką sužinome, daug ką išsiaiškiname. Tačiau mums asmeniškai Dievas siuntė pagonių apaštalą Paulių su mums skirta žinia – neapipjaustymo evangelija. Pauliaus laiškai mums yra ypatingai svarbūs, nes juose mums asmeniškai skirtas mokslas.

Ką reiškia, kad Petras rašė ateiviams? Ateiviai nėra pagonys. Žiūrėkite, Jokūbas rašė: „Jokūbas, Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, dvylikai pasklidusių genčių – pasveikinimas.“ Jokūbas rašė dvylikai Izraelio genčių, kurios buvo pasklidusios tarp pagonių. Taigi šiuo atveju žydai buvo ateiviai tarp pagonių. Įvertinant tai, kas rašoma Gal 2:7,9, kad Petras, Jokūbas ir Jonas buvo apipjaustymo (Izraelio) apaštalai ir skelbė apipjaustymo evangeliją, galima daryti išvadą, kad tie išsisklaidę ateiviai, kuriems rašė Petras, Jokūbas ir Jonas buvo ne kas kitas, o 12 Izraelio genčių. Pagonys pasaulyje niekada nebuvo ateiviai, išskyrus Mozės įstatyme, kur buvo rašoma Izraeliui, kaip jie turi elgtis su svetimšaliais, atėjusiais apsigyventi į Izraelio šalį. Taigi pats žodis „ateiviai“ nieko nepasako, ar tai turimi mintyje pagonys ar žydai. Tik iš konteksto galima išsiaiškinti, kas tai per ateiviai. Mozės įstatyme ateiviai buvo pagonys, o Petro, Jokūbo ir Jono laiškuose ateiviai yra žydai. Taip pat ir ST pranašuose Viešpats sako, kad Jis surinks Izraelio tautą iš visų tautų, parves juos į jiems pažadėtą šalį ir sudarys su jais naują sandorą. Izraelio tauta yra ir bus išsisklaidžiusi po visą pasaulį tol, kol Kristus neateis antrą kartą į žemę ir jų nesurinks. Taigi šiuo metu jie yra ateiviai.

< Grįžti į bendrą klausimų sąrašą| Kitas klausimas>

© A.B.U. 2007-2012