Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


 

14. Kaip Dvasia veikia mus ar mūsų gyvenimuose?

Kaip žinia, mumyse gyvena Dievo Dvasia. Pagrindinė Dvasios veikla vyksta ne iš išorės, ne per aplinkybes, bet mūsų vidiniame žmoguje, mūsų dvasioje. Jono 6:63 Jėzus sako, kad žodžiai, kuriuos Jis kalba, yra dvasia ir gyvybė. Jėzus Kristus yra Dievas, o Jo žodžiai yra Dvasia – Dievo kalbami žodžiai yra Dvasia. Lygiai taip pat ir Dvasia kalba mums per žodžius. Apskritai Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šv. Dvasia nekalba šiandien žmogui jokiu kitu būdu, o tik per Žodį. Žodžiai yra neatsiejami nuo Dievo Dvasios.

Prieš kelis tūkstantmečius, kol dar nebuvo suformuota pilna Biblija, Dievas kalbėjo per pranašus, apaštalus ir kitus pasiuntinius. Apd 28:25 skaitome, kad Dvasia kalbėjo per pranašą Izaiją. Rašte galima surasti virš šimto eilučių, kur sakoma, kad Dievas ar Dvasia kalbėjo ar tai per vieną, ar tai per kitą pranašą. Jeigu Dievas ar Dvasia kalba žmogui, tai Jis/Ji kalba žodžiais. Po to, kai ST pranašai ir NT apaštalai baigė rašyti raštus, Dievas nebekalba žmogui tiesiogiai iš lūpų į lūpas, kaip anksčiau. Visa, ką Dievas kalbėjo per pranašus ar apaštalus, jau yra užrašyta ant popieriaus, todėl Dievas ar Dvasia jau kalba per Rašte užrašytus žodžius.

2Tim 3:16-17 rašoma, kad visas Raštas yra duotas Dievo įkvėpimu (tarp kitko, žodžiai „įkvėpimas“, „kvapas“ yra kilęs iš žodžio „dvasia“) ir tinka pabarimui, teisumo pamokymui, kad Dievo žmogus būtų tobulas, perdėm aprūpintas visiems geriems darbams. Dievas iš mūsų tenori vienintelio dalyko – kad mes būtume ištobulinti per Raštą, nes tik tada mes būsime pasiruošę daryti gerus darbus. Tai turi būti ne mūsų darbai, bet Dievo darbai. Mes savo prigimtimi nežinome, kokie turi būti geri darbai, tik Raštas mums atskleidžia tuos darbus. Ef 2:9,10 rašoma, kad mes savo darbais nepasigirsime prieš Dievą, nes mūsų darbai Dievui netinka; Dievas mus sukūrė Kristuje naujais kūriniais, kad mes darytume ne savo, bet Jo gerus darbus. Pats pagrindinis tikslas, kodėl mes esame Kristuje, kodėl Dievas mus išgelbėjo, ko Dievas iš mūsų nori, kokia Jo valia mūsų gyvenime, yra tas, kad mes darytume Dievo gerus darbus, kuriems mes esame sukurti Kristuje. Tai turėtų būti kiekvieno krikščionio gyvenimo tikslas, jis tuo turėtų gyventi. Daugelis krikščionių laužo savo galvas ir savęs klausia: „O kokia gi Dievo valia mano gyvenimui? Ką aš turiu daryti?“ Tačiau į šį klausimą jau seniai atsakyta Rašte – mes esame sukurti Kristuje geriems darbams, Dievas iš anksto paskyrė, kad mes juose vaikščiotume. Na, o į klausimą, kokie tie geri Dievo darbai, ką man Dievas paskyrė daryti, atsako 2Tim 3:16-17. RAŠTAS mus ištobulina ir pilnai aprūpina, kad mes galėtume daryti tuos gerus darbus. Dvasia, gyvenanti mumyse, per Raštą mus moko ir tobulina geriems darbams. Todėl norint, kad Dvasia mums kalbėtų, mus veiktų ar mus vestų, mums BŪTINA skaityti Raštą. Be Rašto NEĮMANOMA sužinoti, ką mums nori pasakyti Dievas ar Dvasia, nes ten surašyti Jo žodžiai.

< Grįžti į bendrą klausimų sąrašą| Kitas klausimas>

© A.B.U. 2007-2012