Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


 

16. Skaitau Laiško romiečiams pamokas ir kilo klausimas. Pagal Nabukdnecaro sapną žemėje viešpataus 5 karalystės: Babilonas, Medijos-Persijos, Graikijos, Romos ir, kaip jūs rašote, Antikristo. Kokiame tuomet periode mes dabar gyvename? Juk Antikristas bus suspaudimo laikotarpyje. Aš girdėjau, kad kojos pirštai – tai Europos sąjunga, tai geležis, sumaišyta su moliu.

Reikėtų nepamiršti, kad ta pranašystė apie 5 karalystes buvo skirta Izraelio tautai. Tuo metu, kai Dievas apreiškė apaštalui Pauliui Paslapties žinią, į visą tą žydų pranašystės „kalendorių“ buvo tarsi įterptas niekur nepranašautas (Rom 16:25) laikmetis, kuriuo mes dabar ir gyvename.

Labai vaizdžiai tai pailiuostruoja kad ir šis paprastas paveikslėlis (Danieliaus knygos pranašystės apžvalga):

Danieliaus pranašystė


Kaip galite pastebėti, mes gyvename tame periode, kuris paveikslėlyje yra statulos blauzdose, pažymėtas kaip „Niekada neskelbta paslapties programa“. Po Kristaus kūno bažnyčios paėmimo (Rom 11:25) Dievas toliau vykdys savo planą su Izraelio tauta, o istorijoje toliau pildysis iki šiol neišsipildžiusios pranašystės, tame tarpe ir Danieliaus knygoje aprašytoji.

Kitoks šių dviejų programų pavyzdys gali būti bet koks sakinys su skliaustais. Jie yra toks sakinys, mes jį galime perskaityti dvejopai – ir kaip vientisą sakinį, įskaitant tai, kas parašyta skliaustuose, ir išmesdami iš skliaustuose esantį turinį, kurį paskui perskaitome atskirai... Tokiu atveju Izraelio pranašystės programa yra tarsi tas pagrindinis sakinys, į kurį įsiterpia skliaustuose esanti informacija – laikotarpis, kuriame gyvename mes ir kuriame nėra skirtumo tarp žydo ir pagonies. Kai ši programa (esanti „skliaustuose“) baigsis, toliau tęsis prieš tai pradėta pranašystės programa...

Na, o tokios kalbos, kad Europos sąjunga yra kaip nors susijusi su Biblija, yra visiškai nepagrįstos. Studijuojant pranašystes ir Apreiškimo knygą, galima išsiaiškinti, kad Europa Dievo plane nevaidina jokio vaidmens. Artimųjų rytų valstybės su laikui atsiras šiame Dievo „žaidime“, tačiau mes tuo metu jau būsime paimti pas Viešpatį į dangų, todėl neturėtume dėl to jaudintis. ;)

< Grįžti į bendrą klausimų sąrašą| Kitas klausimas>

© A.B.U. 2007-2012