Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


 

17. Adventistai, kur aš anksčiau lankydavausi, sakydavo, kad nereikia švesti jokių katalikiškų švenčių: Kalėdų, Velykų. Velykos – tai Pascha, tai išėjimas iš Egipto vergovės. Ar galiu šeštadieniais/sekmadieniais dirbti?
Ar galiu šeštadieniais/sekmadieniais dirbti?

Dėl švenčių šventimo ir sabatų, manau, labai neblogai atsako į jūsų klausimą šios Rašto eilutės:
„Todėl niekas teneteisia jūsų dėl maisto ar dėl gėrimo, ar švenčių, ar jauno mėnulio, ar sabato dienų atžvilgiu, kurie yra ateinančių dalykų šešėlis; bet kūnas yra Kristaus.“ (Kol 2:16-17)
„Bet dabar, kai jau esate pažinę Dievą arba verčiau esate Dievo pažinti, kaipgi vėl gręžiatės į silpnus ir elgetiškus pradmenis, kuriems vėl trokštate vergauti? Jūs laikotės dienų ir mėnesių, ir laikų, ir metų. Aš bijau dėl jūsų, kad nebūčiau jums savo triūsą skyręs veltui.“ (Gal 4: 9-11)
„...jūs esate ne įstatymo, bet malonės valdžioje.“ (Rom 6:14)

Mes juk nesame žydai, kuriems buvo duotas įstatymas. Mes šiandien esame ne įstatymo (duoto kadaise žydams), bet Dievo malonės valdžioje. Todėl, kaip Paulius ir rašo Laiške kolosiečiams, te niekas mūsų neteisia dėl visų tų žydams duotų dalykų: švenčių laikymosi, sabatų ir panašiai... Jei mes šiandien sugalvotume laikytis sabato, tai būtume kaip tie galatai, kurie vis norėjo gręžtis atgal į įstatymą, į tuos, kaip Paulius pavadina, „silpnus ir elgetiškus pradmenis“. Jei mes šiandien ir švenčiame kokias nors šventes, tai ne dėl to, kad jų nešvęsdami kaip nors nusikalstume Dievui, bet tik todėl, kad tai yra mūsų tradicijose, kad tai yra nuostabi galimybė pabūti kartu su šeima prie vieno stalo ir prisiminti Viešpaties prisikėlimo dieną (kalbant apie Velykas), kurios dėka turime šiandien amžinąjį gyvenimą.

Todėl drąsiai dirbkite bet kurią dieną, kurią tik jums norisi, o kad širdy būtų ramu, paskaitykite bent keletą kartų Laišką galatams, ten kaip tik rašoma apie šios bažnyčios situaciją, kur tikintieji vis norėjo gyventi pagal įstatymą (laikytis visų tų Izraeliui skirtų nurodymų), ir ką į tai jiems Dievo Žodis sako...

< Grįžti į bendrą klausimų sąrašą| Kitas klausimas>

© A.B.U. 2007-2012