Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


 

18. Noriu išsiaiškinti, ar Sūnus ir Tėvas yra vienas ir tas pats Dievas pagal Izaijo 9:6-7eilutes?

Izaijo 9,6 eilutėje „Amžinasis Tėvas“ – tai Jėzus Kristus. Tačiau Jėzus Kristus nėra Tėvas. Tuomet norėtųsi paklausti, kodėl tuomet jis taip vadinamas Izaijo knygoje?

Izaijas pranašavo Izraelio tautai, kad ateityje gims berniukas, kuris atsisės į Dovydo sostą. Izraeliui buvo pažadėta amžina karalystė per karalių Dovydą. Taigi Izraeliui buvo pranašauta, kad iš mergelės gims sūnus vardu Emanuelis, kas reikštų „Dievas su mumis“ (Iz 7,14), kuris atsisės į Dovydo sostą. Žydams vardai buvo svarbūs, nes jie turėjo reikšmę. Izaijas pranašavo, kad iš mergelės gimęs vaikas bus „Dievas su mumis, su Izraelio tauta“. Praėjus šimtmečiams, Izaijo pranašystė išsipildė – pas Izraelio tautą atėjo pažadėtasis Emanuelis. Jis gimė per mergelę, jis atėjo pas Izraelį ir buvo Dievas su Izraelio tauta. Taip pat jis buvo jiems ir amžinasis Tėvas. Jono 14:8-11 Jėzus pasakė, kad jis yra Tėve, o Tėvas yra jame. Kai žydai matė Jėzų, jie matė Tėvą. Žinoma, Jėzus nebuvo pats Tėvas, jis tik atstojo Tėvą, jis viską darė ir kalbėjo, ką ir Tėvas būtų daręs ir kalbėjęs. Aš manau (galiu irklysti), kad Izaijo 9:6 Jėzus vadinamas „amžinuoju Tėvu“, nes jis, gimęs ir atėjęs pas Izraelio tautą, atstojo jiems patį Tėvą. Labai svarbu įvertinti tokį dalyką, kad tai, ką pranašavo Izaijas, yra tiesiogiai susiję su tuo, kas rašoma Mato, Morkaus, Luko ir Jono evangelijose. Izaijas, kaip ir kiti ST pranašai, pranašavo Izraelio tautai, o Jėzus vėliau atėjęs pas pražuvusias Izraelio namų avis (Mt 15:24) išpildė visa tai, kas buvo apie jį pranašauta Izraelio tautai. Todėl manau, kad „amžinasis Tėvas“ buvo pasirodęs Izraelio tautai ir išpildė tai, kas apie jį buvo pranašauta ST.

< Grįžti į bendrą klausimų sąrašą| Kitas klausimas>

© A.B.U. 2007-2012