Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


 

19. Anksčiau šeštadieniais eidavau į bažnyčią ir kartu su visais šlovindavau Dievą. Nes parašyta, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę per 6 dienas, o 7 dieną jis palaimino ir pašventino, nes joje ilsėjosi po visų savo darbų. Dievas nurodė žydams, kad 7 diena yra Sabatas. Aš noriu ne tik melstis ir skaityti, bet Dievą pagerbčiau giesmėmis, malda, žmonių bendravimu. Pamėginau dirbti šeštadienį. Mano sąžinė labai nuliūdo ir jaučiausi negerai...

Aš manau, kad jūsų sąžinė buvo sunerimusi dėl šeštadienio todėl, kad jūs turbūt vis dar nesate tikra dėl sabato. Tačiau, sabatas juk nėra duotas šių dienų krikščionims. Jums reikia įsisavinti, kad sabatas negali būti atskiriamas nuo Mozės įstatymo. O kas yra Mozės įstatymas? Tai – Dievo žodžiai, kuriuos užrašė Mozė savo penkiaknygėje: Pradžios knyga, Išėjimo knyga, Kunigų knyga, Skaičių knyga ir Pakartoto įstatymo knyga. Tos penkios knygos buvo Dievo skirtos Izraelio tautos kasdieniam gyvenimui. Tose knygose surašytas visas Dievo įstatymas Izraelio tautai. Ten surašyta apie 600 įvairių įsakymų, kaip žydai turėjo gyventi, kokių švenčių laikytis, kokias aukas aukoti, kur eiti, ką valgyti, ką gerti, kaip rengtis ir t.t. Tame pačiame įstatyme jiems buvo nurodyta ir kaip laikytis sabatų. Visa tai buvo Dievo įstatymas Izraelio tautai, niekam kitam. Ir Izraelio tauta privalėjo laikytis ne vien sabato, bet viso likusio įstatymo. Jie negalėjo pasirinkti jiems patinkmo dalyko, tarkim sabato, o visa kita atmesti. Tai būtų buvęs įstatymo laužymas ir Dievo žodžių neklausymas.

Jūs jokiu būdu negalite imti ir laikytis Dievo įstatyme surašytų dalykų, nes tai nėra skirta jums. Mozės įstatymas nėra šiaip sau surašyti žodžiai. Tai Dievo žodžiai, kuriuos Jis kalbėjo vien Izraelio tautai. Šiandien mums Dievas kalba ne Mozės įstatymo žodžiais, bet per Pauliaus užrašytus laiškus. Paulius mums rašo, kad mes nesame įstatymo valdžioje, mums netinka laikytis įstatymo, nes jis ne mums skirtas. Mes gyvename pagal malonę (Rom 6:14). Jeigu jūs sugalvojate laikytis sabatų, tai jūs nepaklūstate Dievo žodžiams, kai Jis sako, kad jūs esate ne įstatymo, bet malonės valdžioje. Biblija nėra užgaidų knyga, kad mes pasirinktume iš jos tai, ką norime, ir to laikytumės. Jūs negalite savavališkai imti ir laikytis sabato, kaip Dievas kadaise buvo įsakęs Izraelio tautai jo laikytis. Jums reikia paklusti Dievo žodžiui, kad sabatas skirtas ne jums. Jūs turite pasitikėtu tuo, ką JUMS sako Dievas – kad jums NEGALIOJA Mozės įstatymas (Būtinai paskaitykite Rom 6:14; Gal 5:18). Kai tikėsite tais Dievo žodžiais, tik tada jūsų sąžinė bus rami, nes ji bus tikra tuo, kad taip sako Dievo žodis.

Suprantu, kad norisi kartu su kitais broliais ir seserimis giedoti Viešpačiui, bet jūsų esamoje situacijoje jūs galite girti Viešpatį giesmėmis savo širdyje (Ef 5:19; Kol 3:16). Juk Dievas gyvena jumyse, jis, dar jums neištarus nei žodžio, skaito jūsų širdį ir girdi viską, ką jūs norite Jam pasakyti ar sugiedoti. Kaip, jūs manote, nebyliai gieda giesmes Viešpačiui? Juk jie negali nei žodžio pasakyti ar sugiedoti. Dievas puikiai girdi ir melodiją, ir žodžius jūsų širdyje...

< Grįžti į bendrą klausimų sąrašą| Kitas klausimas>

© A.B.U. 2007-2012