Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


 

25. Skaitant Apd 20:7 randu parašyta: „Pirmą savaitės dieną, mokiniams susirinkus laužyti duonos...“ Ar pirmoji savaitės diena yra ta pati sabato diena, kurią švęsdavo izraelitai?

Šioje vietoje graikiškame tekste yra žodis „sabaton“. Tačiau vien dėl to, kad toje vietoje yra graikiškas žodis „sabaton“ nereiškia, kad tai yra žydų sabatas. Jeigu taip būtų, tai toje vietoje ir būtų išversta „pirmąją sabato dieną“. Šiandien yra labai daug pastorių, mokytojų ir kitų tikinčiųjų, kurie imasi „vertėjo“ darbo sakydami, neva „ši eilutė turėtų būti išversta kitaip“. Tačiau kiekvienoje kalboje, tame tarpe ir graikų, kiekvienas žodis turi savo kontekstą ir yra atitinkamai verčiamas. Apd 20:7 kontekste yra ne septintoji savaitės diena – žydų sabatas, o pirmoji savaitės diena – sekmadienis, Kristaus prisikėlimo diena. Kaip žydai turėjo sabatą, taip ir krikščionys turėjo sau svarbią dieną – juk krikščionio ištakos atsirado iš Kristaus prisikėlimo. Tai tarsi krikščionių sabatas, bet ne paskutiniąją savaitės dieną, kaip žydų sabatas, bet pirmąją savaitės dieną. Taigi Apd 20:7 minima diena – tai krikščionims brangi Kristaus prisikėlimo diena, kuri yra lygiai tokia pat svarbi, kaip kad žydams buvo svarbi per Mozės įstatymą duota sabato diena.

< Grįžti į bendrą klausimų sąrašą| Kitas klausimas>

© A.B.U. 2007-2012